1999 Sanoraama.fi on nettisanomat.com yksipalstaisena.
Sanoraama 1999/01
etusivu
 

Puhkupillit Jyväskylän kesässä
vanhat kuvat
1956 Helsinki Kallio

torstaina elokuun 5. päivänä 1999
teemme kotisivut edullisesti! - hanki ilmoitustilaa edullisesti!
nettisanomat@hotmail.com
tietoa - viihdettä- kuvia - linkkejä
Sanoraama
viikkolehti joka torstai
sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999
Hurskastelua 1
Ministeri Perho ja Helsingin Sanomat työttömien nuorten kimpussa
lue lisää

Hurskastelua 2
Professori Pehkonen pitkäaikaistyöttömien kimpussa

lue lisää

seuraavaNäillä lapsilla ei aikoinaan ollut työllistymisongelmia, mutta osalla muutamaa vuosikymmentä myöhemmin kylläkin pitkäikaistyöttömyyden mukanaan tuomia ongelmia.
(Kuva Pertti Mannisen Helsingin Kallio 56-sarjasta: 3 rullaa, 32 kuvaa)

seuraava


Ministeri Perho ja Helsingin Sanomat työttömien nuorten kimpussa

Kokoomuslainen sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho, koko hallituksen tuella tietenkin, pyrkii tekemään työstä kieltäytyville nuorille maksettavasta toimeentulotuesta vastikkeellisen.
Helsingin Sanomat toivoo innokkaasti pääkirjoituksessaan tiistaina 3. elokuuta 1999, että hän menestyy pyrkimyksissään. (12 5.8.99 pm) lue lisää tästä hurskastelusta

seuraava


Professori Pehkonen pitkäaikaistyöttömien kimpussa

Jyväskylän yliopiston kansantaloustieteen professori Jaakko Pehkonen toteaa kirjoituksessaan lauantaina heinäkuun 31 päivänä 1999 Keskisuomalaisen Vierailija-palstalla, että nykyinen työttömyys on pääosin rakenteellista ja pitkäaikaistyöttömät muodostavat rakenteellisen työttömyyden ytimen.

Kuitenkin hän ehdottaa ratkaisuksi tylyä mallia:
Jos työtön ei löydä työpaikkaa hän menettää ansioturvansa. Hänen mielestään työttömän velvollisuus on etsiä työpaikka, vaikkei niitä olisikaan! (12 5.8.99 pm)
lue lisää tästä hurskastelusta

seuraava

Presidentti Kekkosen ajasta muistamme Hätätilahallituksen, jonka tehtävänä oli hoitaa työllisyysasiat kuntoon. Aika entinen ei koskaan enää palaa?(Kuva Pertti Mannisen Helsingin Kallio 56-sarjasta: 3 rullaa, 32 kuvaa)
Puhkupillit Jyväskylän kesässä

Viikon pehkonen:
Jos työtön ei löydä työtä, hän menettää ansioturvansa.
(Keskisuomalainen 31.7.99)
lue lisää


"Ei heikennetä työttömyys-eläkeputkessa olevien asemaa pakottamalla heitä etsimään olemattomia töitä"
Kansaneläkelaitoksen tutkimus- ja kehitysyksikön tutkija Mikko Viitasen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla heinäkuun 17. päivänä 1999 julkaistu kirjoitukseen "Eläkeputki on harvalle oma valinta" keskeinen sisältö kiteytyi ylläolevaan otsikkoon.


Hurskastelua 3 Jyväskylän kaupungin-hallituksen puheenjohtaja Erkki Ikonen:
Laajavuoren ralliratahanke on tarpeellinen, mutta ymmärrän myös asukkaiden huolen ympäristöstään.
(Keskisuomalainen 29.7.99)

Ikonen on kuitenkin jo vuosi sitten 25.08.98 ollut mukana teknisen lautakunnan puheenjohtajana kokouksessa, jossa rallirata on päätetty rakentaa ja myöntää rakennus-
kustannuksiin
400 000 markkaa. Reilu hän on vain siinä, että kutsuu rataa oikealla nimellään, toisin kuin kaupunginjohtaja Pekka Kettunen, joka on keksinyt tai keksityttänyt ralliradalle nimen sprinttihiihtorata!
(12 5.8.99 pm)

Lisää puheenjohtaja Erkki Ikosen ajatuksia:
"En halua mielipide-johtajan roolia"
"Julkisuudessa on esitetty väärää tietoa radan tarvitsemasta tilasta: Tässä on nyt kysymys enemmänkin asenteesta kuin ympäristön pilaamisesta. Laajavuoressa on aina ajettu rallia ja alue on vajaakäytöllä nykyisin. Jos haluamme pitää "Suurajot" Jyväskylässä, jotain on myös tehtävä."

"Normaalikoulun uudisrakennus ei sovi parhaiten Mäki-Matin puistoon, mutta hanke sinänsä on positiivinen, koska kaupunki saa halvalla uuden koulun."

"Lutakosta häätyvien Jelmun ja Työttömien-yhdistyksen tilannetta en näe erityisen huonona, sillä korvaavat tilat, esimerkiksi VR:n veturitalli ja entinen biologian laitoksen tila ovat tyydyttävät."
(Keskisuomalainen 29.7.99)

Senverran jämäkkyyttä kyllä kaipaisi, että puheenjohtaja vaatisi ympäristöluvan hakemista ralliradalle, eikä hyväksyisi ja olisi mukana nyt menoilla olevassa ala-arvoisessa prosessissa radan rakentamiseksi kepulikonstein.
(12 5.8.99 pm)

alkuun


Kuvagalleria

Vanhat kuvat


Uudet kuvat
Jaska Jokunen

PuhkupillitTietoa eri aloilta:

Tyylipohja
(kun HTML ei enää riitä)

alkuun


Tapaamiset:

Torstaisin töiden jälkeen Hemigwayssä...

alkuun


KIRJOITA MIELIPITEESI TOIMITUKSELLE:


Ylläolevalle lomakkeelle kirjoitetun teksti välittyy anonyymina, koska sähköpostinlähettäjäksi kirjautuu 12!

yhteydenotto sähköpostitse: nettisanomat@hotmail.com


 


Kommentti Maija Perhon ja Helsingin Sanomien hurskasteluun

Ei sanallakaan siitä, että Lex-Leppänen, joka velvoitti kunnat työllistämään kaikki nuoret, romutettiin kokoomuslaisen työministerin, Ilkka Kanervan, ja koko silloisen hallituksen tahdosta.

Ei siitä, että kunnat tietoisesti rikkoivat lakia eivätkä työllistäneet pyydettäessäkään.

Ei siitä, että ministeri julkisesti televisiossa hyväksyi lain rikkomisen ja totesi kyynisesti ja lakoonisesti, että lakia on muutettava.

Ei siitä, että jo silloin riittävän monet varoittivat "joutilaan luokan" syntymisen vaaroista.

Nyt sitten syyllistetään nuoret! Hurskastelua!
Pankinomistajientukeako tässäkin maksetaan?
(12 5.8.99 pm)

seuraava


kuva: pertti manninen

Nuoret ovat aina halunneet kivuta ylöspäin, kun heille on siihen annettu mahdollisuus! Juhani Mellin Kallion kirkon torniakin korkeammalla keväällä 56!
(Kuva Pertti Mannisen Helsingin Kallio 56-sarjasta: 3 rullaa, 32 kuvaa)

alkuun

Kommentti Jaakko Pehkosen hurskasteluun

Rakenteellisen työttömyyden ytimen, pitkäaikaistyöttömienkö, olisi siis ratkaistava valtakunnan työttömyysongelma?

Jos he eivät onnistuisi siinä (kukin omalla kohdallaan), niin entä sitten. Ehkä he eivät olisi enää työttömiäkään, heidät olisi pullautettu pois tilastoja sotkemasta!

Tällaisten mielipiteiden esittäjällä näyttää olevan hyvin varmistettu tulevaisuus Lipposen ja Niinistön hallituksen neuvonantajana.

Nyt sitten syyllistetään pitkäaikaistyöttömät!
Hurskastelua!
Pankinomistajientukeako tässäkin maksetaan?
(12 5.8.99 pm)

alkuun

Jaakko Pehkonen: Mistä töitä pitkäaikaistyöttömille?
(Katkelmia kirjoituksesta)


Suomen pankin ja valtiovarainministeriön arvioiden mukaan nykyinen työttömyys on pääosin rakenteellista ja pitkäaikaistyöttömät muodostavat rakenteellisen työttömyyden ytimen.

Miten pitkäaikaistyöttömyyttä pitäisi hoitaa?

Perinteiset toimenpiteet ovat osoittautumassa tehottomiksi. Toisaalta uudet ehdotukset eivät saa olla utopistisia. Työtön, varsinkaan pitkäaikaistyötön, ei muutu helposti esimerkiksi yrittäjäksi.

Uusi pohtimisen arvoinen vaihtoehto on järjestelmä, jossa nykyinen ansiosidonnainen työttömyysturva kytketään tietyn työttömyysajan jälkeen työllistymiseen.

Jos työtön ei löydä työpaikkaa, hän menettää ansioturvansa.

Järjestelmä aktivoisi työttömiä työnetsintään, alentaisi tämän ryhmän työvoimakustannuksia ja siten lisäisi työvoiman kysyntää. Järjestelmä loisi taloudellista toimeliaisuutta esimerkiksi palvelusektorille. Samalla järjestelmä toimisi testinä työttömyysturvan väärinkäytölle, koska turvan saaminen edellyttäisi omaehtoista työllistymistä tietyn työttömyysjakson jälkeen.

(Keskisuomalainen 31.7.99)

Taidatkos sen selkeämmin sanoa.

Vaikka pitkäaikaistyöttömyys on rakenteellista, työtön itse on kuitenkin vastuussa työllistymisestään!

Jutussa on lisäksi virhe. Jo nyt työtön putoaa ansisosidonnaiselta, jollei onnistu työllistämään itseään omin tai muiden toimenpitein!
(12 5.8.99 pm)

alkuun

Dilemma 2

Miten nämä sivut voivat löytyä valtamerestä tai sen pohjalta?
(12 5.8.99 pm)


alkuun

yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com
Sivun valmisti Pertti Manninen 4.8.99 (5.8.99) taustaväri 30.01.02
copyright 12 nro 1/99

sivun alkuun!

sivun levennys ja fontit torstaina 2008-02-28 - ERIPAINOS SIVUSTOSTA NETTISANOMAT.COM

otsikko ja navigointi 15.12.2000

dilemma2 hurskastelua1 hurskastelua2
hurskastelua3 kansinetti0408 netti0408
viitanen pehkonen viikonpehkonen
11.03.02    

 

Puhkupillit Jyväskylän kesässä
Kuvannut Pertti Manninen
  yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com Sivun valmisti Pertti Manninen 05.08.99
copyright nettisanomat nro 1/99

vanhat kuvat
1956 Helsinki Kallio
3 rullaa, 32 kuvaa
13-vuotiaan koulupojan ensimmäiset valokuvat
  yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com Sivun valmisti Pertti Manninen 05.08.99
copyright nettisanomat nro 1/99

 

 

 

Nettisanomat.com-sivustosta 29.07.2022.